Klokhuys Boekelo - kantoorverzamelgebouw

Karakter &
Uitstraling

Het gebouw dateert van 1937, de crisisjaren in vorige eeuw, als garage bij de toenmalige Boekelose Stoombleekerij. Later de brandweerkazerne van Boekelo. In 2006 is door een brand de karakteristieke kap helaas verloren gegaan. Het gebouw is echter in oude luister hersteld.

Tijdloos en bij de tijd

Het gebouw heeft de karakteristieke uitstraling van toen en past naadloos in de gehele gerenoveerde ‘spoorzone’ van de ‘Bleekerij’ , de door Ter Steege Vastgoed ontwikkelde wijk op het terrein van het voormalige Texoprint.

Bij de renovatie is getracht het karakteristieke karakter te behouden en te versterken, maar met een optimale invulling als kantoorruimte en voorzieningen passend bij hedendaagse eisen. Als slotstuk is de karakteristieke klok in zijn oorspronkelijk vorm teruggeplaatst. Zodat iedereen bij de tijd blijft.

Industrieel erfgoed

In de spoorzone – de frontzone van de fabriek langs het spoor – bevinden zich alle bewaard gebleven en waardevolle oude industriële fabrieksgebouwen. De oudste industriële gebouwen zijn van grote historische waarde door verschillende bouwtypen en -stijlen. Het gebied is door de Gemeente Enschede aangemerkt als industrieel erfgoed en ademt de sfeer van een trots Twents textielverleden.

Alle historische gebouwen kennen een tweede leven en zijn geschikt gemaakt voor invulling als appartement of commerciële ruimte. Naast ‘het Ketelhuis’, ‘de Machinekamer’, ‘het Pakhuis’ , de portiersloge  en nu ook de oude garage als ‘het Klokhuys’.

Kortom een bijzondere en representatieve omgeving waar elke ondernemer zich thuisvoelt.

 

 

N.V. Boekelosche Stoomblekerij, 1888-1965

In 1888 stichtte Van Heek & Co te Boekelo een blekerij om minder afhankelijk te zijn van vreemde blekerijen. Dit bedrijf werd in 1889 in gebruik genomen en in 1895 omgevormd tot een naamloze vennootschap (B.S.B.).

In 1897 ging de N.V. een joint-venture aan met de in dat jaar opgerichte firma G.J. van Heek & Zonen, het latere Rigtersbleek. Samen met de Twentsche Stoombleekerij te Goor richtte de B.S.B. in 1931 de Twentsche Katoendrukkerij N.V. te Goor op.

Geleidelijk aan ontwikkelde de B.S.B. zich meer en meer tot een textielveredelingsbedrijf. Allengs maakte de B.S.B. zich los van Van Heek & Co. De B.S.B. werd in 1965 overgenomen door Unilever en gevoegd bij P.F. van Vlissingen & Co’s Katoenfabrieken N.V. te Helmond, later Texoprint.

Voor meer informatie over het industrieel erfgoed op de

Bleekerij: www.debleekerij.nl